تولدم 🎂 : ١٣٧٣/٣/٨

اولین دیدار منو سلطان احساس BJB 🎤 : ١٣٩٥/١١/٤ تالار چیچک تبریز - ١٣٩٥/١١/٥ هتل پارس تبریز

اولین دیدار منو نابغه موسیقی ایران 🎻🎹 : ١٣٩٥/١١/٤ تالار چیچک تبریز

کنسرت محمد علیزاده 🎤💃 : ١٣٩٥/٥/٢٨ تالار پتروشیمی تبریز

شروع وبلاگ نویسی ⌨ : ١٣٩٥/٩/٢٦

آخرین امتحان دانشجویی 📝 : ١٣٩٥/١١/٦

دومین دیدار منو سلطان احساس BJB 🎤 : ١٣٩٥/١١/١٤ تالار چیچک تبریز

دومین دیدار منو نابغه موسیقی ایران 🎻🎹 : ١٣٩٥/١١/١٤ تالار چیچک تبریز

اولین دیدار منو مرد پاییزیه حنجره طلایی احسان خواجه امیری 🎤 : ١٣٩٦/١/٢١ تالار چیچک تبریز

اولین روز کاری 🔬: ١٣٩٦/٢/٢ آزمایشگاه مرکز بهداشت شماره ٢

اولین حقوق طرح💰: 

۱۳۹۶/۲/۳۰ یک میلیون و هفتصد و سی هزار تومان